Siri och vikingarna

I den första boken träffar läsaren den 11-åriga Siri som drömmer om att resa till Miklagård.