Den dramaturgiska kurvan

KurvanEn liten bild på den dramaturgiska kurvan som jag byggde i somras för mitt nya seriealbum. Jag började använda Post-it lappar nu i våras för att kunna visualisera hur jag tänkt mig historien och de toppar med spänning som finns. Som ni ser längst till vänster så går det snarare nedåt med spänningen så där fick jag tänka om och lägga till några scener.

Den dramatiska kurvan används mycket inom filmen, men den är lika applicerbar på seriehistorier eller bokmanus.

Början av texten

Här lär vi känna karaktärerna, miljön och historien.

Anslag
Det här är själva inledningen och här får du ganska snabbt en känsla av berättelsen. Anslaget blir tittaren/läsarens utgångspunkt och du får en ingång i berättelsen utan att berätta för mycket.

Presentation
Efter inledningen presenteras historiens karaktärer och den miljö de vistas i. Här får vi också vet vad som kommer att bli berättelsens huvudkonflikt. I det här skedet ska allt som spelar en huvudroll presenteras.

Mitten

Här utvecklas historien och vi fördjupar oss i konflikten.

Fördjupning
Här fördjupas huvudkonflikten och vi får bland annat veta bakgrunden till konflikten. Det ger oss information om hur de har hamnat i den situation som de befinner sig i. Här presenteras även eventuella bikonflikter.

Konfliktupptrappning
Här ökar tempot och konflikten blir mer dramatisk. Maktkampen blir intensivare och de två sidorna/viljorna/uppfattningar ser ut att komma till en punkt utan återvändo, så kallad Point of no return, vilket ofta är resultatet av någon form av bevisning som kommer fram.

Slutet

Mot slutet av historien står det klart att det bara kan bli en vinnare, vilket resulterar i ett klimax.

Upplösning
När de två sidorna har nått så långt att en upplösning oundviklig får vi reda på vilken väg som blir utgången, alltså vem som vinner. Lösningen sker högst upp på den dramaturgiska kurvan och vi har nått historiens klimax.

Avtoning
Här rundas berättelsen av och vi går ner i ett betydligt lugnare tempo. Vi får reda på vad som blev följderna av upplösningen, var karaktärerna tar vägen och vad som kommer att hända sen.

Eller för att visa det med en bild:

filmdramaturgi-dramaturgisk-kurva

Lämna ett svar